Vítáme Vás na stránkách Základní školy a Mateřské školy Dolní Řasnice

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 53 žáků, kteří se učí ve třech třídách v 1. až 5. ročníku. První třída je samostatná.

Školní družina má 2 oddělení a je letos otevřena od 7 do 15 hodin. Do mateřské školy je zapsáno 51 dětí.

Škola klade důraz na prožití úspěchu dětmi a radosti z týmové práce. Podstatné místo ve výuce zaujímá také sepětí s přírodou.

Seznam přijatých dětí do MŠ