Vítáme Vás na stránkách Základní školy a Mateřské školy Dolní Řasnice

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 53 žáků, kteří se učí ve třech třídách v 1. až 5. ročníku. První třída je samostatná.

Školní družina má 2 oddělení a je letos otevřena od 7 do 15 hodin. Do mateřské školy je zapsáno 51 dětí.

Škola klade důraz na prožití úspěchu dětmi a radosti z týmové práce. Podstatné místo ve výuce zaujímá také sepětí s přírodou.

 12. 4. 2017 se na zápis do základní školy dostavilo 23 dětí.

seznam přijatých dětí

Rodičům děkujeme za trpělivost a vstřícnost při konání zápisu a dětem přejeme krásné zbývající dny v mateřské školce.

4. září se na Vás všechny už teď těšíme!

Zápis do mateřské školy