Vítáme Vás na stránkách ZŠ a MŠ Dolní Řasnice

               

Vážení rodiče, milé děti!

Začínáme poslední týden distanční výuky! V pondělí 30. 11. by do školy měly nastoupit i ostatní třídy.

Pravidla pro pobyt ve škole:

  • Po celou dobu pobytu musí mít všichni roušky (kromě jídla a pití).
  • Dětské roušky je možno zakoupit i na OÚ Dolní Řasnice za 4Kč/kus.
  • Ve třídách se bude více větrat.
  • Hudební a tělesná výchova jsou zakázány. Pokud to počasí dovolí, budeme chodit do okolí na procházky. Prosíme, vybavte děti vhodným oblečením.

Ještě pro tento týden platí:

Školní jídelna vaří. Oběd může odebírat i dítě, které má pouze distanční výuku (ze 3. 4. a 5. ročníku), ale pouze do přinesených nádob. Oběd se může vydat denně od 11 do 11. 30 hodin. Respektujte tento čas! Pokud máte o obědy zájem, nahlaste se co nejdříve p. Bartošové – nejdéle předcházející den do 14 hodin. Oběd není možné přihlásit ráno.

1. a 2. ročník:

Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu ZDE.

3. 4. a 5. ročník:

Platí dvě možnosti distanční výuky – úkoly jsou na webových stránkách školy nebo se děti mohou připojit přes aplikaci Skype do přímé výuky. Kdo nemá možnost připojení, nic se neděje, vypracovává úkoly samostatně, případně má možnost konzultovat nejasnosti přes emailovou adresu vyučujících. Vzhledem k tomu, že je v dohledu termín, kdy se děti vrátí do školy, bude rozsah výuky kromě anglického jazyka přes Skype zachován. V tomto týdnu nebude probíhat výuka angličtiny přes Skype, protože jedna vyučující má vícedenní školení a druhá je nemocná.  Pokud nechcete navštěvovat školu s hotovými úkoly, domluvte se přes emaily s vyučujícími. Je možné úkoly posílat jako přílohu emailů, ale nikoliv jako fotografie z telefonu.

Distanční výuka je nyní povinná. Pokud se stane, že dítě onemocní a není schopno úkoly vypracovat, můžete ho omluvit stejným způsobem jako ze školy, a to buď telefonicky (733 533 073) nebo emailem Vaší učitelce. Neplnění úkolů a nekomunikace je podkladem k neomluveným hodinám a oznámení příslušným orgánům pro zanedbávání povinnosti plnění školní docházky. 23. 11. v pondělí budou úkoly vybírány. Vzhledem k tomu, že Vás přijde méně, bude stanoven pouze jeden čas pro odevzdávání úkolů a to od 9.00 do 11 hodin pro žáky 3. 4. a 5. ročníku. Výjimky vzhledem k Vaší pracovní době respektujeme, ale domluvte se prosím s vyučujícími. Vychovatelka odpoledne nemůže přebírat úkoly, je u dětí. Při odevzdání obdržíte hned další práci na nový týden. Minulý týden Vás přišlo pro úkoly opravdu málo, je potřeba si je vyzvednout.

Všechny Vás moc zdravíme a těšíme se na Vás!

V Dolní Řasnici 20. 11. 2020                                             V. Melicharová, ředitelka

Školní mléko – Ovoce do škol
MAP Frýdlantsko
ZŠ ŘASNIČKA II