Zaměstnanci zařízení

Mgr. Václava Melicharová, ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 4. a 5. ročníku

Mgr. Libuše Neville, třídní učitelka 1. a 3. ročníku

Mgr. Bc. Dana Kudrnová, třídní učitelka  2. ročníku

Bc. Adriana Himmelová, učitelka, vychovatelka ŠD

Lenka Meinerová, vedoucí vychovatelka  ŠD (od 12.11.2018)

Lenka Resselová, Jana Ježková,  asistentky pedagoga

Jaroslava Bartošová, vedoucí stravování a domovnice

Lucie Kafková – kuchařka

Věra Drahoňovská, uklízečka

 

Hana Siváková, učitelka

Soňa Babcová, učitelka

Jaroslava Pešková, učitelka

Farská Ivana, učitelka

Renata Vaščuková, chůva

Jaroslava Kušnierová, asistentka pedagoga

Petra Neumaierová, kuchařka

Martina Sedlická, uklízečka

 

Zpět